Peritec Peritec  
   
         
   
 

Processtyrning

Oavsett bransch och konkurrensförhållanden finns alltid en stor potential i att styra företagets eller organisationens processer mot förväntat resultat. Vi har mångårig erfarenhet av att tillföra kompetens kring detta, i olika former. Att endast mäta sin prestanda baserat på slutligt operativt resultat och summan av olika processer, är helt otillräckligt för att styra en verksamhet med optimal effektivitet. Vi kartlägger företagets/organisationens olika naturliga processer och kritiska områden. Baserat på vår arbetsmodell skapar vi sedan en riskanalys som utgår från en översikt av de kritiska sektorerna i verksamheten. Riskanalysen är ett mycket effektivt sätt att sedan prioritera arbetet med att eliminera de svagaste länkarna och att effektivisera processen. I många organisationer har vår metodik skapat verkliga ”aha” upplevelser när det gäller att kartlägga processer och de ekonomiska och affärsrelaterade risker som finns inneboende i verksamheten.

Vi erbjuder analyser och stödaktiviteter helt anpassat till kundens behov. En första preliminär analys kan i många fall bara omfatta endast en dags insats. I en stor och komplex organisation kan en fullständig analys ta månader i anspråk. Oavsett omfattningen leder analysen till en kartläggning som sedan tydligt påvisar de områden som bör prioriteras.

En tydlig målstyrning är ett mycket effektivt sätt att styra alla former av processer. Tydliga krav och kriterier och en enkel men effektiv uppföljning som visualiseras, ger ofta snabba och dramatiska förbättringar av processernas prestanda.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion kring din organisations behov av att styra och mäta processer.

     
 

Copyright © 2010 Peritec. All rights reserved. Design by JB Design Corner.