Peritec Peritec  
   
         
   
Peritec partners

Samarbetspartners


Kompetens

Det är oerhört viktigt att vi alltid erbjuder kunden rätt kompetens. Vad som är ”rätt” kompetens är det oftast bara kunden själv som kan bedöma och denna bedömning kan i normalfallet ske först när ett uppdrag är utfört.


Konsulttjänster

Att köpa konsulttjänster är komplext. Behov av kompetens bottnar i de allra flesta fall i att man som kund, själv saknar just den särskilda kompetens som krävs. Innan vi engagerar oss i ett projekt, genomför vi alltid en behovsanalys så att vi optimerar konsultinsats och kompetens efter kundens specifika behov.


Partners

I vårt stora kontaktnät av samarbetspartners finns en oerhört bred kompetens som täcker in många specialområden. Det kan röra sig om allt från beteendevetare och marknadsanalytiker till forskare, tekniker och projektledare med mycket speciell kompetens.Några av våra viktiga samarbetspartners :


business advantage Business Advantage R &D

Specialister på kvalitetssäkring och kvalitetssystem.


Intertek Semko Intertek Semko

Världsledande inom provning och certifiering av produkter.


Intertek Semko Intertek Semko Certification

Marknadsledande inom certifiering av ledningssystem.


Jensen Företagsutveckling Jensen Företagsutveckling

Specialister på styrning av processer och processoptimering samt utveckling av ledningssystem.


Zenit Design Group Zenit Design Group

Mångfaldigt prisbelönade specialister på industridesign med integrerad konstruktion.


Mål & Motivation Mål & Motivation

Beteendevetare med fokus på organisationsutveckling.


Eklunda Företagstjänst

Eklunda Företagstjänst

Projektadministration och produktrelaterade miljöfrågor.

     
 

Copyright © 2010 Peritec. All rights reserved. Design by JB Design Corner.