Peritec Peritec  
   
         
    Professionellt stöd att realisera produktidéer och konceptidéer med effektiv projekt och processtyrning


2012-01-05 Nyhetsflödet får vila
Läs mer...

2010-09-01 Seminarium om processmätning och processmål.
Läs mer...

2010-06-24 Läkemedelsverkets nya vägledning avseende vigilans.
Läs mer...

   
   
innovation och processtyrning

Innovation och projektstyrning

Många innovationer stupar i brist på kapital, rimlig planering och ostrukturerat genomförande av utvecklingsprojekt.

Vi assisterar i hela kedjan från att söka medel till att produkten är mogen för marknadsintroduktion. Läs mer...

Processer

Processer

Att identifiera, mäta och styra verksamhetens processer är en nödvändighet för långsiktig kvalitetssäkring av lönsamhet och effektivitet.

Vår stora erfarenhet och väl utvecklade analysmetoder har medfört snabba resultat hos kunderna. Läs mer...

Per Bergström

Per Bergström

Per Bergström som driver Peritec har mångårig och framgångsrik erfarenhet som seniorkonsult. Listan av kunder som förverkligat sina affärsidéer och skapat långsiktig lönsamhet med hans hjälp, är lång. Läs mer...

   
 

Copyright © 2010 Peritec. All rights reserved. Design by JB Design Corner.